Âşûre Günü ve Âşûre’nin Tarifi

Âşûre Günü ve Âşûre’nin Tarifi Muharrem ayının onuncu günü Âşûrâ günüdür. Âşûrâ gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.   Fakîh Ebu’l-Leys Hazretleri’nin Tenbîhü’l-Gâfilîn kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Âşûrâ günü meydana gelen hâdiselerden bâzıları şunlardır: 1. Göklerin ve yerin yaratılması, 2. Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabul edilmesi, 3. Nûh… (Devamını Oku)