Ticaret Hukuku Hakkında

Hukuk her alanda hayatımıza dâhil olmuştur. Toplumsal yaşamada düzenin sağlanması için hukuki açıdan belli yaptırımların mutlaka olması gerekmektedir. İş hayatında da bu nedenle bireylerin çıkarlarını gözetme amacıyla belli bir hukuk sisteminin olması kaçınılmazdır. Ticaret hayatındaki tüm işlerle ilgili olarak ticaret hukuku, hukukun alt dallarından biridir.

Ticaret hukuku kendi içerisinde Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Kartları ve Kredi kartları kanunu gibi kanunları bünyesinde barındırmaktadır. Ticaret hukuku içerisinde yer alan tüm hükümler ticaret kanununda 2011 yılında 6102 sayılı yasa ile kesinleştirilmiştir. Genel kavramlar incelenecek olduğunda; ticari işletmeler, şirketlerin unvanları, ticari gelir giderlerin de tutulduğu defterler, cari hesaplar, acentelik, şirket bünyesindeki ortaklıklar, tacirlik, şirketlerin ticari sicilleri konuları altında toplanabilir. Ticaret hukukunun faaliyet gösterdiği alanlar; İcra ve İflas Hukuku,İş Hukuku, Borçlar Hukuku,Medeni Hukuk, Miras Hukuku, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku ve Enerji Hukukudur.

Ticaret Hukukunun tanımı içerisinde anlatılmak istenen temel durum üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar ticari faaliyetleri düzenlenmesidir. Ticari şirketler şirket kurarken başvuru yapmak durumundadırlar.

Ekonomik anlamda bahsedilecek olursa kazanç sağlama amacıyla malların ve hizmetlerin alışverişinin düzenlendiği özel bir hukuk koludur. Ticaret hukukunun doğuşu ticari hayattaki ihtiyaçlardan ve özelliklerden dolayı olmuştur. Ticari anlamda yapılan her türlü işte karşılıklı güven ve işte kolaylık sağlanması oldukça önemlidir.
Türk hukukunda ticaret hukukuna ilişkin hükümler, İsviçre hukukundan farklı olarak, borçlar kanunundan bağımsız 1 Ocak 1957 tarihli Türk ticaret kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda yer alan ilk maddeye göre ticaret kanunu, medeni kanunun ayrılmaz bir koludur. Böylece medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunu arasındaki ilişki kurulmuş olmaktadır.
Ticaret kanunu zemininde kara ve deniz ticareti olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Kara ticaret hukukunun kapsamına ticari işletme, şirket hukuku, ticari senetler hukuku, haksız rekabet, sınai mülkiyet, kara ve hava nakliye hukuku gibi kavramlar girmektedir. Son zamanlarda ticaret hukukunun yanında işletme hukuku da yer almıştır.
Geniş anlamda ticaret hukuku incelenirse, ticari işletme ve işlerle ilgili olarak ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşan bir bütün gözlemlenir.  Ancak ticari işler çok geniş bir kavram olduğundan, bunu borçlar kanununda öngörülen işlerden ayırmak ve ticaret hukukunun kapsamını özel olarak belirlemek gerekmiştir.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)